In Nederland wordt op 200 verschillende plaatsen water uit de grond gepompt om ons van drinkwater te voorzien. Deze waters hebben allemaal een verschillende samenstelling qua mineralen. In water zitten van nature geen calorieën, kleurstoffen, cholesterol, vet, suikers of caffeïne. Gelukkig zitten er wel stoffen als calcium (kalk) en magnesium in ons water. In Nederland is het water dat uit de grond wordt gepompt relatief hard. Maar is dat zo erg dan en wat is hard water eigenlijk? Zoals hierboven al aangegeven zitten er mineralen in water. Des te groter de hoeveelheid calcium en magnesium, des te harder het water. De hardheid van ons water wordt uitgedrukt in Duitse graden hardheid (ºdH). Er zitten grote verschillen in de hardheid van het water in Nederland. In de ene gemeente kan het water een hardheid hebben van 5 ºdH (zeer zacht water) en in de andere gemeente heeft het bijvoorbeeld een hardheid van 25 ºdH (hard water). De meeste Nederlands waterbedrijven ontharden ons drinkwater. Ook zijn er voor de consument onthardingsapparaten op de markt gebracht. Over het nut van deze apparatuur lopen de meningen zeer uiteen. Wel is het zo dat verwarmingselementen van een waterkoker of wasmachine meer onderhevig zijn aan kalkaanslag als er hard water wordt gebruikt. Deze aanslag kan overigens vermeden worden door uw apparatuur goed te onderhouden.

    15-02-2013 11:32